Är fasta en gratis hälsofix – eller är det bara en fluga? – The Guardian

“Valter Longo, forskare vid University of Southern California menar att periodisk fasta kan hjälpa människor att bibehålla god hälsa. Till exempel kan felaktiga immunceller ansas bort och när personen börjar äta igen uppstår nya starka celler.“

Läs hela historien