Femdagars fasta kan bekämpa sjukdom och dra ned på takten för åldrandet – Science

“Generellt gick deltagarna ned i genomsnitt 2,6 kilo, medan kontrollgruppen behöll sin gamla vikt rapporterar forskarna online idag i Science Translational Medicine. De som dragit ned på kalorierna upplevde även en sänkning av blodtryck, kroppsfett, och midjemått.”

Läs hela historien