Kommer du prova den nya enka dieten? – The Times

“Alla deltagarna undergick en uppsjö tester, den femdagars fasteliknande dieten visade förbättringar på en rad biomarkörer länkade till åldrande och sjukdom, så som sänkta blodsockernivåer, kolesterol, blodtryck. Utöver det gick nivåerna av IGF-1 och C-reaktivt protein, en riskfaktor för hjärtsjukdom, ned.”

Läs hela historien